GRAFIČKI DIZAJN

Grafički dizajn je primenjena umetnost. Kao disciplina dizajna, grafički dizajn ima za zadatak grafičko oblikovanje komunikacije različitih medija. Tu spadaju: novine, časopisi, plakati, bilbordi, vizit kartice, marketinške kampanje proizvoda i usluga i sl. U novijem značenju grafički dizajn uključuje grafičke produkcije prilagođene elektronskim medijima odnosno internetu ili televiziji kao i drugim medijima.

Grafički dizajn je umetnost i profesija odabira i aranžiranja vizuelnih elemenata kao što su tipografija, fotografija, ilustracija, simboli i boje s ciljem prenošenja neke poruke određenoj publici. Ponekad se za grafički dizajn koristi kovanica „vizuelna komunikacija“, kojom se želi istaći njegova funkcija davanja forme i oblika informacijama. Zadatak grafičkog dizajnera je kombinovanje vizuelnih i verbalnih elemenata u jednu organizovanu i efikasnu celinu. Može se reći da je grafički dizajn kolaborativna disciplina. Pisci kreiraju reči i slogane, fotografi i ilustratori kreiraju vizuelne elemente, tipografi različite tipografije, dok grafički dizajner stvara kompoziciju (celinu) vizuelne komunikacije.

Razvoj grafičkog dizajna kao profesije je u vrlo uskoj vezi sa tehnološkim inovacijama, društvenim potrebama i vizuelnom maštom stvaralaca. Praktikovao se u različitim oblicima tokom istorije, a najstariji primeri se sreću u manuskriptama stare Kine, Egipta i Grčke. Pojavom štamparstva u 15. veku, grafički dizajn se prilagođava novom mediju i otada se neprestano razvija.

Krajem 19. veka, grafički dizajn se oblikuje u formu koju danas prepoznajemo, delom kao rezultat sve veće specijalizacije u različitim profesijama u kojima se koristi, delom zbog uvođenja novih tehnologija i tržišnih mogućnosti koje se otvaraju industrijskom revolucijom. 1922. godine Vilijam A. Dvigins (engl. William A. Dwiggins) daje ime „grafički dizajn“ ovoj tada novoj oblasti primenjene umetnosti.

KAKO MI TO RADIMO

Našu ponudu grafičkog dizajna krasi prvenstveno brzina i profesionalna izrada grafičkih rešenja. Imamo velikog iskustva u izradi skoro svih mogućih priprema a najviše u izradi: Akcijskih kataloga, Biltena, Brošura, Logotipa, Vizit kartica, Bilborda, Flajera, Plakata, Brendiranju vozila, Office materijala i poklona, Kesa i drugih sredstava pakovanja.

Pripreme radimo u Adobe Photoshop-u, Ilustratoru, InDesing-u. Kao gotova rešenja šaljemo otvorenu pripremu, kao i PDF. file pripremljen za štampu i dalju distribuciju.

Posedujemo veliku bazu fotografija, Background pozadina, Mock up-ova i preko 10.000 fontova koje koristimo u svom dizajnu kako bi dodatno oplemenili svoj rad.

Posedujemo i ozbiljnu opremu za slikanje proizvoda kod potrebe dizajniranja akcijskih kataloga, brošura, flajera i plakata kao i za potrebe slikanja Vaših proizvoda, koje dalje možemo dodatno obraditi i poslati Vam za Vašu ličnu bazu fotografija koje možete koristiti za prikaz na vebsajtovima, socialnim mrežama, u štampi, i svim potrebnim medijima kao finalno rešenje spremno za upotrebu.

Poštujemo standarde i uvek težimo tome da svoje klijente savetujemo kako da na najadekvatniji način predstave svoje usluge i proizvode samim tim i kakav bi bio idealan dizajn po tipu poslovanja,

Neke od naših radova možete pogledati ovde POGLEDAJTE RADOVE